STEAM Euskadi Estrategia

Aurrekariak

STEAM Euskadi I. Hezkuntza Estrategia 2018ko ekainean aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzako Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuak sailburuordeen taldearekin batera. Estrategia horren helburua hezkuntzako etapa guztietan heziketa eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea da, horretarako eragile sozioekonomiko guztiak inplikatuta; STEM arloko bokazio eta asmo profesionalak sustatzea, ikasle neskei arreta berezia eskainita; eta euskal herritarren artean dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea.
Estrategiaren esparruan zenbait kontzeptu definitu ziren: zer den STEAM heziketa; zein diren zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako (STEM) lanbideei lotutako ikasketak; eta zer ezaugarri izan behar dituen ekimen batek STEAM izan dadin.
Estrategiak nolabaiteko izaera didaktikoa du, gaiari buruzko zalantzak argitzeko, hezkuntzaren arloan egiten diren ahaleginak lerrokatzeko eta/edo zientzia-teknologia arloko lanbideak sustatzeko.

Eusko jaurlaritzaren ildo estrategikoak

1. helburua

Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea hezkuntzaren etapa guztietan, eta bertan sartzea eragile sozioekonomikoen lana.

L1
STEAM hezkuntza eta heziketa zientifiko-teknikoa presentzia eta eraginkortasuna areagotzea prestakuntza-etapa guztietan.

L2
Hezkuntza-etapen arteko lotura hobetzea (LH, DBH, Batxilergoa, LH eta Unibertsitatea).

L3
Irakasleen prestakuntza bultzatzea STEAM hezkuntzaren garapenean.

L4
STEM profesionalak eta ikasketa horiek bukatu dituztenak STEAM hezkuntzara hurbiltzea.

2. helburua

STEM arloan bokazio eta asmo profesionalak piztea, ikasle neskei arreta berezia emanez, etorkizuneko erronkei begira behear bezala prestatzeko.

L5
STEM hezkuntza- eta lanbide-orientazioa sustatzea ikastetxeekin, LHko zentroekin, unibertsitateekin eta gizartearekin.

L6
Sare sozio-ekonomikoaren eta prestakuntzako etapa guztien artean lankidetza eta kolaborazio mekanismoak martxan jartzea.

L7
Emakumezko ikasleen artean STEM arloko bokazioak pizteko ekintza espezifikoak sortzea.

3. helburua

Dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea herritarren artean.

L8
Kultura zientifiko-teknologikoa hedatzeko eta sustatzeko ekintzak bultzatzea.

L9
STEM lanbideek eskaintzen dituzten aukerak erakustea eta horiek ikusgarri egitea.

L10
Estrategiaren koordinazio eta jarraipenerako mekanismoak martxan jartzea.

Euskal estrategia prestatzeko aztertutako estrategiak

Erresuma Batua

Herbehereak

Euskadiko egorea

EBOLUZIO DEMOGRAFIKOA GELETAN

Hamarkada baten buruan, % 10 haur gutxiago egongo da gelan (16 urtera arte)

Iturria: Eustat

BATXILERGO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOKO IKASLEAK

Batxilergoko ikasleen % 54k aukeratzen du prestakuntza zientifiko-teknologikoa

Iturria: Eustat

Ikasleen bilakaera Z-T Batxilergoan

* Batxilergoko ikasleen totalarekiko

STEMEN IKASLEAK LHN ETA UNIBERTSITATEAN

4 urtetan, % 16,6 ikasle gutxiago matrikulatu dira STEM ikasketetan
LHtik eta Unibertsitatetik irtendako ikasleen % 39k STEM titulazioa lortu zuen

Iturria: Eustat

STEM sarbide berria

STEMetik ateratakoak

STEM IKASLE NESKAK LHN ETA UNIBERTSITATEAN

STEM adarrak aukeratzen dituzten ikasle neskak sartu berrien totalaren LHren % 9 baino ez dira, eta Unibertsitatekoen % 31

Iturria: Eustat

LH sartu berri diren ikasle nesken bilakaera

Unibertsitatean sartu berri diren ikasle nesken bilakaera

STEM ENPRESA-ESKAERA

Azken 2 urteotan, LHtik etorritako STEM profilen enpresa-eskaera % 56 hasi da, eta STEM Unibertsitate-profilenak % 25

Iturria: Confebask

STEM-LH lanbideen eskaera

STEM – Unibertsitateko lanbideen eskaera

Menu